N-I-N Norrköpings Idrottsnätverk vill tillsammans med alla involverade främja mångfald för att skapa en positiv miljö inom föreningslivet och för att öppna dörrar till nya möjligheter och ökat utövande för ungdomar.
Genom att bidra till olika perspektiv och erfarenheter utifrån nätverket och dess partners kan vi skapa och bidra till en berikande kultur som gynnar såväl medlemmar som organisationer och samhället i stort.
Genom ett aktivt utbyte kan N-I-N Norrköpings Idrottsnätverk skapa en känsla av tillhörighet och acceptans. Detta är särskilt viktigt eftersom det inte bara uppmuntrar våra partners deltagande och engagemang utan också stärker organisationers image och attraktivitet.
För att N-I-N Norrköpings Idrottsnätverk ska kunna bidra till föreningarnas utveckling mot ökad inkludering och mångfald krävs en kontinuerlig insats samt ett starkt engagemang från alla i samhället. Vi vill se oss som en bidragande del i detta med alla våra nätverkspartners och föreningar.
Sammanfattningsvis: Vill vi kunna bidra och underlätta i arbetet med ungdomar och att alla ungdomar ska känna inkludering och samhörighet. Det vill vi uppnå i kombination med nätverkande och affärsskapande för alla involverade via detta nätverk. 
Välkommen till N-I-N Norrköpings Idrottsnätverk
 

Copyright 2023/2024                                                                                                                                                                                                Made by EMF